توضیحات

صندلی
جت ماساژ
جت هوا
پمپ ماساژ ۱ و۲ و۳ و۴
دمنده هوا
پمپ فیلتراسیون
نور زیر آب
اوزون
عایق
پایه ای بی اس
بالشتک ها
پوشش ۷و۹ سانتیمتر
Balboa
نور لول ال ای دی
جت آتشفشانی